٣٠ دسامبر نيز با شما عزيزان خواهيم بود با عماد عزيز ، دى جى امير قوامی و دی جی آرمان ، ورودى همراه غذا 20 يورو